Gaer Primary School

Ysgol Gynradd Gaer

Everyone achieving; learning in harmony

Pawb yn cyflawni; dysgu mewn heddwch

Contact Us


Telephone:
(01633) 263 407

Email:
gaer.primary@newport.gov.uk

Address:
Gaer Primary School
Gaer Road
Newport
NP20 3GY